Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Svenska Jaguarklubben

Mer information om klubben, samt våra stadgar, finns under menyn Klubbinformation.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Klubbens huvudsyfte är att främja och stimulera intresset för att köra, vårda och bevara alla modeller av Jaguar, Daimler, Swallow, SS och Lanchester (TM). Varje år genomför våra lokala kontaktpersoner medlemsträffar och arrangemang från Ystad till Gällivare. Klubben har medlemmar i alla åldrar.

Det finns inget kontor eller kansli i klubben, utan alla jobbar ideellt hemifrån.

Här (länk) hittar du våra stadgar som du accepterar genom att skapa ett Medlemskonto.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med GDPR.

I samband med registreringen ger du Svenska Jaguarklubben ditt tillstånd att lagra insänd information, samt att klubben använder angivna kontaktuppgifter till klubbens medlemsmatrikel, kommunikation avseende medlemsmaterial samt information om klubbaktiviteter och utskick av medlemsavgifter. 

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t.ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Uppdatering av Medlemskontot

Svenska Jaguarklubben hämtar inte förändringar i adressuppgifter, telefonnummer eller mejladresser från externa register. Vid förändring av dessa uppgifter måste du som medlem själv ändra dessa på ditt medlemskonto.

Utträde och uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap i klubben upphör om du inte betalar in medlemsavgiften efter vår betalningspåminnelse som skickas i februari varje år. Du kan också välja att avsluta ditt medlemskap genom att meddela detta till klubbens Medlemsansvarige. Kontaktuppgifter finner du  under Kontakt/Styrelse. Du får då en bekräftelse via mail från oss att ditt medlemskap är avslutat.  

I samband med upphörande av medlemskap upphör även nyttjandet av Medlemsförmåner och försäkringserbjudanden.


Version 101, senast uppdaterad 5 jan 2020, 11:56