Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

På den här sidan hittar du alla de förmåner du har som medlem i Svenska Jaguarklubben.

På den här sidan finns en öppen del som allmänheten har tillgång till och en sluten medlemsdel med mera information. Medlemsdelen får du tillgång till först när du loggar in som medlem.

På webbsidan hittar du bland annat:

  • SJK-kalendern med klubbens aktiviteter och träffar
  • Träffreportage
  • Kontaktuppgifter till dem som har ett uppdrag i klubben
  • Försäkringslösningar
  • Mekartips
  • Filmer
  • Länkar till andra Jaguarsidor som kan vara nyttiga att ta del av

Diskussionsforum

I forumet som du når via menyn kan du ställa frågor om din bil, kommentera och lämna synpunkter och tips. Här uppstår det spontana möten och du får kontakt med andra Jaguarentusiaster.

Klubbtidningen Jaguar Times

Vår klubbtidning Jaguar Times kommer ut fem gånger per år och görs ideellt av vår redaktionskommitté. Tidningen bygger till stor del på reportage av och med våra medlemmar. Redaktionskommitten tar tacksamt emot artiklar och reportage om dina upplevelser och erfarenheter av Jaguar och klubbens verksamhet. Kontakta gärna redaktionskommittén via times@jaguarklubben.se om du har frågor.

Försäkringslösningar 

I samarbete med MHRF och If erbjuder vi försäkringslösningar för din Jaguar. 

När du är inloggad så får du utökad information, dels vilka förmåner vi har, dels hur du ska agera i dina kontakter med försäkringsbolagen.

Jaguarklubben på Facebook

På Jaguarklubbens Facebook-sida kan du lägga upp bilder och ställa frågor till andra medlemmar. Klicka här https://www.facebook.com/groups/269159521349

Jaguarklubben på YouTube

Se filmer om Jaguar och klubbens aktiviter på vår YouTube-kanal.  Klicka här 

Klubbshoppen

I Klubbshoppen kan du köpa allt från dekaler till kläder och accessoarer.

Träffar och arrangemang

Klubbens lokala kontaktpersoner arrangerar över 300 lokala arrangemang varje år. Som medlem är du välkommen att delta i samtliga arrangemang oavsett var i landet de genomförs. Du kan även bjuda med dig vänner som inte är medlemmar. I menyn Kalendern hittar du information om de olika arrangemangen.

Lokala klubbrepresentanter (KR)

I klubben finns ett 30-tal lokala klubbrepresentanter från Ystad till Gällivare. Vill du komma i kontakt med din lokala KR se under menyn "Kontakt" här ovan.

Modellrepresentanter (MR)

Klubben har också ett 20–tal modellrepresentanter som du kan ställa frågor till om just din Jaguarmodell. Du kan också få tips och råd från dem innan du köper din Jaguar. Vill du komma i kontakt med en MR se under menyn "Kontakt" här ovan.

Medlemsmatrikel

Klubben ger ut en tryckt medlemsmatrikel vartannat år. Du kan även ladda ner den som PDF från medlemsregistret. Matrikeln är baserad på medlemmarnas bilinnehav och kontaktuppgifter. Det är du själv som fyller i och uppdaterar medlemsregistret via "Mitt konto – Inställningar" (när du är inloggad).