Vad är Svenska Jaguarklubben?

Svenska Jaguarklubben har fler än 3 300 medlemmar och är ideell inofficiell förening för entusiaster. Klubben är en del av Motorhistoriska Riksförbundet, bildades 1972 på Skokloster och är oberoende av Jaguar Land Rover och dess återförsäljare.

Klubbens huvudsyfte är att främja och stimulera intresset för att köra, vårda och bevara alla modeller av Jaguar, Daimler, Swallow, SS och Lanchester (TM). Varje år genomför våra lokala kontaktpersoner över 300 medlemsträffar och arrangemang från Ystad till Gällivare. Klubben har medlemmar i alla åldrar.

Det finns inget centralt kontor eller kansli i klubben, utan alla jobbar ideellt.

För att få en så här stor klubb att fungera så har vi delat upp oss i olika funktioner såsom:

  • Styrelse
  • Klubbrepresentanter
  • Modellrepresentanter
  • Redaktion för klubbtidningen JaguarTimes
  • Webredaktion
  • mm

Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor. Du hittar våra ansvarsområden och kontaktuppgifter under menyn "Kontakt".