JaguarTimes-Redaktionen

JaguarTimes redaktion

Jaguarklubbens medlemstidning Jaguar Times kommer ut 5 gånger per år

(vecka 10, 20, 30, 40, och 50).

Innehållet bygger till stor del på medlemmarnas egna reportage och artiklar om Jaguarägandet och klubbens aktiviteter.

Vi i redaktionen tar gärna emot förslag på artiklar och innehåll via e-post till

times@jaguarklubben.se

 

Clas Göran Carlsson, Björn Vaervågen och Sten Siegbahn

 

Ansvarig för redaktionskommittén:

Clas Göran Carlsson

clasgoran.carlsson@jaguarklubben.se

Telefon: 070-678 90 02