Policy för inlägg

För att göra inlägg på Svenska Jaguarklubbens forum finns följande enkla regler:

Försök vårda ditt språk. Använd inte svordomar, skällsord eller andra stötande uttryck. Undvik att anmärka på andras stavfel, särskrivningar eller andra språkliga brister.
Håll dig till ämnet och spåra inte ur när du skriver i befintliga trådar.

Undvik att kritisera andras bilar eller bilmodeller på ett sådant sätt att det kan få bilägaren att känna sig sårad.

Skapa inte trådar eller inlägg  som kan uppfattas som störande, rasistiska, stötande, vulgära, hatiska, hotande eller sexuellt anspelande, samt sprid inte annat material i gruppen som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag.

Initiera eller delta inte i politiska diskussioner (agitation). Sakliga diskussioner rörande bilar, motorintresse eller trafik är tillåtet, även om det som diskuteras grundar sig på politiska beslut, så länge diskussionen inte närmar sig parti-politiska ställningstaganden.

Det är inte tillåtet ”hänga ut” företag, organisationer eller enskilda personer, d.v.s. att öppet namnge dem när man redogör för negativa erfarenheter.

Du ska följa uppmaningar från Jaguarklubbens webadministratör eller styrelse och accepterar att de kan ta bort dina inlägg, eller hela trådar.

Om du bryter mot någon av dessa regler kommer du att få en tillsägelse.

Vid upprepade förseelser kan det leda till avslutat medlemskap Svenska Jaguarklubben.